آزمون فارینوگراف چیست؟

آزمون فارینوگراف یکی از آزمون­های بسیار رایج جهت تعیین کیفیت آرد مصرفی در جهان می­باشد. نتایج بدست آمده از این آزمون جهت تعیین پارامترهای بکار رفته در فرمولاسیون، ارزیابی میزان آب مورد نیاز جهت تهیه خمیر، بررسی اثر ترکیبات بر روی خصوصیات مرحله اختلاط، ارزیابی مواد مورد نیاز جهت اختلاط آرد و در نهایت بررسی یکنواخت بودن آرد مصرفی کاربرد دارد. معمولا نتایج بدست آمده از این روش برای پیش بینی اثرات فرایند از جمله ضرورت دوره اختلاط جهت رسیدن بهتر خمیر، تحمل دوره اختلاط بیشتر و قوام خمیر در طول فرایند تولید مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین نتایج حاصل از این دستگاه می­تواند جهت تشخیص ویژگی­های بافتی محصول نهایی مفید واقع شود. به عنوان مثال سفت بودن یک خمیر در طول دوره اختلاط وابسته به بافت سخت آن محصول دارد. به عبارت ساده­تر هرچقدر بافت یک محصول سخت باشد خمیر حاصل از آن نیز سخت خواهد بود. در آزمون فارینوگراف مقاومت یک خمیر در طول دوره اختلاط اندازه­ گیری و ثبت می­شود.
اهمیت این آزمونt
این آزمون یکی از آزمون­های بسیار رایج جهت تعیین کیفیت آرد مصرفی در جهان می­باشد. نتایج بدست آمده از این آزمون جهت تعیین پارامترهای بکار رفته در فرمولاسیون، ارزیابی میزان آب مورد نیاز جهت تهیه خمیر، بررسی اثر ترکیبات بر روی خصوصیات مرحله اختلاط، ارزیابی مواد مورد نیاز جهت اختلاط آرد و در نهایت بررسی یکنواخت بودن آرد مصرفی کاربرد دارد. معمولا نتایج بدست آمده از این روش برای پیش بینی اثرات فرایند از جمله ضرورت دوره اختلاط جهت رسیدن بهتر خمیر، تحمل دوره اختلاط بیشتر و قوام خمیر در طول فرایند تولید مورد استفاده قرار می­گیرد.همچنین نتایج حاصل از این دستگاه می­تواند جهت تشخیص ویژگی­های بافتی محصول نهایی مفید واقع شود. به عنوان مثال سفت بودن یک خمیر در طول دوره اختلاط وابسته به بافت سخت آن محصول دارد.به عبارت ساده­تر هرچقدر بافت یک محصول سخت باشد خمیر حاصل از آن نیز سخت خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *